Ürünlerimiz

Atıktan Enerji Üretim Teknolojileri

1- Fiziksel Teknolojiler:
Bu teknolojiler atıkları mekanik olarak işleyerek yakıt elde eder.

2- Termal Teknolojiler:
Yakma: Uygulanması en kolay yöntemdir.
Gazifikasyon: Gazifikasyon da bir yakma türüdür.

British Gaz Lurgi (BGL) Katı Atık Gazlaştırma Teknolojisi

Gerek katı atıkların gerekse her türlü kontamine atıkların çevre kriterlerine en uygun şekilde bertaraf edilmesi ve elde edilen syngazdan enerji üretilmesi konusunda geliştirilmiş en uygun sistem British Gas Lurgi (BGL) gazlaştırıcısı ve EFLG sıvı gazlaştırıcısıdır.

Gübre İşleme Teknolojileri

Çoğu yaz sakinleri ve çiftçiler, tarımsal ve bitkisel mahsulleri gübrelemek için inek gübresi kullanır. Onun kuşkusuz avantajları arasında ucuzluğu ve besin maddelerinin yüksek bir içeriği bulunmaktadır.

Bununla birlikte, diğer gübre türleri- tavuk, domuz, at, koyun, sıklıkla ek gübre olarak kullanılır.

Kurutma Teknolojileri

Mikrodalga ile kurutma yönteminde, elektromanyetik alan materyali bir bütün olarak etkilediğinden geleneksel kurutma yöntemlerinden farklı olarak, doğrudan materyal bünyesindeki su molekülleri hedef alınarak seçici bir ısıtma yapılmaktadır.

(Drouzas et al., 1999). Bu yöntemde, ısı doğrudan ürün içerisinde oluşmaktadır.

Tarımsal Atık İşleme Teknolojileri

Bitkisel ve hayvansal ürün elde edilmesi ve işlenmesi sonucunda ortaya çıkan artıklardır.

Üretilen katı atıkların miktarı ve içerik özellikleri topluluk ya da toplumların sosyoekonomik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, gelenekler, coğrafya, meslekler ve iklim gibi değişik şartlardan etkilenmektedir.

Yem Üretim Teknolojileri

Hava şartları her zaman hayvan yemi üretimine etki göstermektedir. Teknolojiler eskimektedir.

Bu veya farklı etkenlerden dolayı yem hazırlama tekniği verimliliği düşmekte, bu da üretilen yemin kalite düzeyini etkilemekte olup üretilen yem düşük besin içeriği ve yüksek düzeyde zararlı mikroorganizma ve bakteriler içermektedir.