Gübre İşleme Teknolojileri

Gübre İşleme: Teknoloji, Ekipman ve Özelliklerin Tanımı

Çoğu yaz sakinleri ve çiftçiler, tarımsal ve bitkisel mahsulleri gübrelemek için inek gübresi kullanır. Onun kuşkusuz avantajları arasında ucuzluğu ve besin maddelerinin yüksek bir içeriği bulunmaktadır.

Bununla birlikte, diğer gübre türleri- tavuk, domuz, at, koyun, sıklıkla ek gübre olarak kullanılır.
Bilindiği gibi, gübreleme tesisleri için taze gübre kullanılmaz. Gerçek şu ki, böyle bir kütlede, büyük miktarda ısının serbest bırakılması eşliğinde, özel biyolojik ve kimyasal işlemler vardır. Yani, taze gübre bitkilerde yanıklar oluşturur. Tarlaya uygulamadan önce bu gübrenin özel işlemden geçmesi gerekmektedir. Gübre işleme farklı teknolojileri kullanarak gübreye dönüştürülebilir.

Kompostlama

İnek, at, kümes hayvanları, koyun veya domuz gibi çoğu gübreler bu şekilde işlenir. Kompostlaştırmanın popülerliği öncelikle bu teknolojinin ilk önce basit, ikinci olarak ise ucuz olduğu gerçeği ile açıklanmaktadır.

Bu gübreleme yöntemi, birkaç temel safhayı içerir:

> Hayvanların dışkıları 2-4 metre boyunda katlanır;
> İşlenecek gübrelerin kalitesini artırmak için talaş, saman vb. ürünler karıştırılır

Gübrenin farklı tür özelliklerine göre oldukça farklıdır. Dolayısıyla, katkı maddelerinin miktarı gübre kütlesinin bileşimine bağlıdır. Örneğin, inek gübresi çok fazla besin içerir, ancak bu durumda, at dışkısına nispeten yoğunluğu yüksektir. Bu nedenle, kompostlamada daha fazla “parçalama ürünleri” kullanılması önerilir. Domuz gübrenin kompostlanmasında genellikle çok miktarda talaş veya torf kullanılarak yapılır. Gerçek şu ki, bu gübre çok miktarda su içerir.

Bu işlemi kullanırken gübre işlemek için özel ekipman bulunmamaktadır. (kepçe veya forkliftlere ek olarak). Bu işlemde tüm ana “iş”, doğal olarak kütle içinde yerleşen özel mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilir. Ayrıştırıldığında, herhangi bir türün gübresi yaklaşık 60 C’ye kadar ısınır. Sonuç olarak, tüm patojen bakteriler, virüsler ve parazitler de ölür.

Gübre granüllerin üretilmesi

İnekler, keçiler ve koyunlar genellikle gübre miktarını oldukça “çok üretirler”. Bu nedenle, kompost gübre bu durumda oldukça uygundur. Aynı şeyi tavuk dışkısı hakkında söylemek ne yazık ki mümkün değil. Buna ek olarak, çeşitli mikro elementlerin içeriğine göre, inek, domuz ve hatta at gübresinden de fazladır. Bu nedenle, tavuk dışkısı işlenmesi için kompostlama sıklıkla kullanılmaz, diğer endüstriyel yöntemler kullanılır.

Bu durumda en yaygın teknoloji granülasyondur. Tavuk gübresini işleyen bu yöntem aşağıdaki gibidir:

> Dışkı % 10-12 neme kadar kurutulur;
> Kitle iyice ezilir;
> Gübre granülasyonu yapılır.

Granüllerin Avantajları

Bu formda üretilen gübreler öncelikle çiftçiler arasında popülerdir çünkü:

> Zararlı mikroorganizmaları içermediğini garanti eder;
> En uygun mineral miktarını içerir;
> Ziraat tekniği ile toprağa uygulanabilir;
> Raf ömrü uzundur.

Pellet üretiminde hangi ekipman kullanılır?

Benzer üretimdeki ilk aşamada gübre işlenmesi, özel kurutma aerodinamik makinelerinde yapılır. Bu tür teçhizatların pahalı olması, ancak az enerji tüketimi ile karakterizedir.

Bakterilerin kullanımı

Bu yöntemle bitkiler için çok etkili ve yararlı biyolojik bileşenler, besin maddelerinin dışında enzimlerde elde etmek mümkündür.

Gübrenin bu teknoloji ile işlenmesi genellikle doğrudan çiftliklerde yapılır. Üstelik, hem hayvan atıklarının su ile yıkanması ile depolanması veya yığılması yapılan yerlerde de.

İlk durumda, bakteri genellikle gübrenin işlenmesi için kullanılır ve bu da azot kütlesinde korunmaya katkıda bulunur. Dışkı yığınlarında esas olarak selüloz ve lignin ayrışmasını destekleyen mikroorganizmalar kullanılır.

Vermikültür

Gübrelemedeki bu yöntemi aynı zamanda çiftliklerde sıklıkla kullanılır. Bu durumda, dışkı komposto ediliyor ancak bakteri ile değil, solucanlar kullanıyor. Böyle bir teknik ile, nihai olarak, sadece yararlı makroelementleri değil aynı zamanda mikroorganizmaları içeren bir gübre elde etmeyi de mümkün kılar.

Gübre işleme için solucanlar özel olarak yetiştirilmektedir. Yağmur solucanın yanı sıra kaliteli bir gübre elde etmek için basit gübre solucanları da kullanılabilinir.

Kurutma

Bu tekniğin avantajı, her şeyden önce, patojen mikroorganizmalar ve yabancı ot tohumlarından maksimal olarak arıtılmış organik gübrenin elde edilmesi ile mümkün olmaktadır. Kurutulmuş gübreler ancak özel ekipmanlarla üretilebilir. Evde bu işleme yöntemi tavsiye edilmez. Gerçek şu ki, gübreyi açık havada basit bir şekilde kurutma, bitkiler için çok sayıda faydalı maddelerin “havaya uçmasına neden oluyor”. Özellikle, azot içeriği gübrede önemli ölçüde azaltılır.

Bu teknoloji ile dışkı işlem yapılırken:

> İşlenmemiş ilk dışkıyı suyunu çıkarmak için santrifüjler ve filtreler;
> Isı kaynaklarına sahip özel odalarda kurutma.

Son zamanlarda, gübreyi bu şekilde işlemek için başka bir teknoloji olan vakum kullanılmıştır. Bu durumda, aşağıdaki ekipman kullanılır:

> Gübre yüklemek için besleyici konveyör;
> Vakum reaktörü.

Bu tip teknoloji ile elde edilen ürünlerde bitki için maksimum miktarda besleyici ve faydalı maddeler bulunmaktadır. Gübre vakum reaktörlerinde 100 C altında ve düşük basınçta işlenmektedir.

Son aşamada, gübre karıştırıcıya girer. Burada, kül, biyolojik faydalı ürünler gibi diğer yararlı maddeler eklenir. Bazen vakumlu kurutma tesisinin yanına pellet üretimi için bir granülatör eklenir. Son durumda, işleme sonucu ürün, gübre olarak değil, kazanlar için yakıt olarak da kullanılır.

Gübrelerin işlenmesi, çöplerin işlenmesi: biyogaz üretimi

Çoğu zaman, taze gübre- gübre veya pelet üretmek için kullanılır. Ancak böyle bir kütle kaynak ve gazlı yakıt olarak kullanılabilir. Sonuncusu, örneğin, termal ve elektrik enerjisi üretmek için kullanılabilir.

Biyogaz esas olarak metan, hidrojen sülfür, karbon dioksit, azot oksitler, amonyaktan oluşan özel yanıcı bir karışımdır. Çoğunlukla, inek gübresi, domuz ve kanatlı gübresi bu şekilde işlenir.

Biyogaz nasıl elde edilir?

Bu teknolojiyi kullanarak gübrelemenin işlenmesi, tasarımları farklı olabilen özel istasyonlar kullanılarak gerçekleştirilir. Çoğu zaman biyogaz, aşağıdakilerden oluşan ekipmanlar ile üretilir.

> Ürün kabul ve hazırlık işlemleri;
> Makinenin dışında taşıma üniteleri;
> Karıştırma cihazı ile donatılmış bir biyoreaktör;
> Reaktör ısıtma sistemleri;
> Gaz taşıma ve arıtma sistemleri;
> Gaz depolama ve fermente kitle için tasarlanmış depolama tankları;
> Otomasyon ve kontrol sistemleri.
> Şirketimiz tarafından farklı kapasitelerde biyogaz tesisleri projelendirilmektedir.